Info voor patiënten

Consultaties:
Alle consultaties zijn na afspraak.

Richtlijnen voor het maken van een afspraak:

  1. Indien u een afspraak wenst voor twee personen, gelieve dit ook duidelijk te melden en twee afspraken te reserveren, hetzij via de website, hetzij telefonisch.
  2. Probeer steeds op tijd te komen, zo niet laat u andere mensen langer wachten. Indien u niet tijdig op de consultatie kan zijn, gelieve dan te annuleren, ten laatste 1 uur voor de geplande afspraak.
  3. Voor het invullen van allerhande attesten maakt u best een afspraak, voor inzage in het dossier is immers tijd nodig.
  4. Ook voor het afleveren van voorschriften maakt u best een afspraak. Dit biedt immers een kans tot medische controle en aanpassing van medicatie zo nodig.

Wanneer u dringende hulp nodig heeft, mag u natuurlijk altijd bellen.

Huisbezoeken:

Huisbezoeken worden gereserveerd voor deze patiënten die omwille van gezondheidsproblemen niet zelf naar de praktijk kunnen komen.
Huisbezoeken kunnen alleen telefonisch worden aangevraagd, liefst voor 11 uur. Vermeld steeds naam, voornaam en het volledige adres.
Voor huisbezoeken kan er geen tijdstip worden afgesproken.

Korte inlichtingen:

Indien u dr. Van Ocken telefonisch wenst te spreken voor een korte inlichting mag u steeds bellen tijdens de voormiddag tussen 9 en 11 uur en ‘s avonds tussen 17 en 19 uur, maar niet op dinsdag- en vrijdagavond.

Indien u dr. Leysen telefonisch wenst te spreken voor een korte inlichting mag u steeds bellen tijdens de voormiddag tussen 9 en 11 uur en ‘s avonds tussen 17 en 19 uur, maar niet op dinsdagochtend, woensdagavond en donderdagavond.

Wachtdienst:

Er is een regionale wachtdienst tijdens het weekend van vrijdagavond 19 uur tot maandagmorgen 8 uur, op weekavonden van 19 uur tot 8 uur de volgende dag en op feestdagen.
De dokter van wacht is bereikbaar via het telefoonnummer 0900 70212.
De apotheker van wacht vindt u via www.apotheek.be of via het telefoonnummer 0900 10500.